- marcizahrada

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:


1

1
 Architektonicko-sadovnícky návrh
          Tento výkres nie je priamo potrebný pri realizácii, slúži skôr pre lepšiu predstavu, ako bude záhrada v budúcnosti vyzerať (pri pohľade z hora). Sú v ňom zakreslené všetky prvky - rastlinné i stavebné, nové i pôvodné ponechané, ktoré sú logicky, prakticky i esteticky rozložené v priestore. Súčasťou je aj legenda pre lepšiu orientáciu. Konečnému návrhu spravidla predchádzajú rôzne skice a štúdie, ktoré sa po konzultáciách so zákazníkom postupne vyvíjajú a formujú, až z nich vzíde konečná podoba. Zaujímavé je aj samotné vyhotovenie výkresu - technický podklad doň vnáša presnosť a čistotu, zatiaľ čo ručné kolorovanie osobitosť a jedinečnosť.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky