- marcizahrada

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

         Zrealizovaním záhrady (verejného priestranstva, parku...) sa nič nekončí. Záhrada je živý organizmus, ktorý sa neustále vyvíja a vo väčšej či menšej miere si bude vyžadovať našu starostlivosť. Platí všeobecné pravidlo, že čím je štýl záhrady vzdialenejší od prírody, tým si bude záhrada vyžadovať častejšiu a zložitejšiu údržbu a naopak. To znamená, že prísne tvarované živé ploty, reprezentatívne trávniky, letničkové záhony či chemicky udržiavané bazény si budú vyžadovať oveľa väčšiu údržbu ako voľne rastúce živé ploty, extenzívne trávne plochy, naturalizované trvalkové spoločenstvá či kúpacie jazierka.
Ponúkame nasledovné údržbové úkony:
- Trávnik – kosba, vertikulácia, valcovanie, hnojenie, mechanické a chemické odburiňovanie, pieskovanie, zarezávanie okrajov, dosievanie
- Stromy – výchovné a presvetľovacie rezy, ošetrenie rezných rán hojivým balzamom
- Kry – výchovné, presvetľovacie a zmladzovacie rezy, prebierky krov
- Tvarovanie krov, rez živých plotov
- Trvalky a okrasné trávy – rez, zmladzovanie delením trsov, prebierka (odstránenie nadbytočných kusov), dosadenie chýbajúcich kusov
- Preventívne  postreky rastlín
- Zazimovanie rastlín citlivých na mráz
- Záhony – čistenie, dosyp mulčovacieho materiálu, odburiňovanie
- Čistenie vodných nádrží, aplikácia prostriedkov proti riasam, odstraňovanie odumretých častí vodných rastlín, zazimovanie vodnej nádrže
- Zazimovanie závlahového systému
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky