- marcizahrada

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zameriavane sa na kompletnú realizáciu záhrad, do ktorej spadá:
- Výruby a demolačné práce (+ likvidácia biologického a stavebného odpadu) , čistenie plôch, vyžínanie plôch, chemické odburinenie plôch
- Zemné práce - výkopy, navážky, kultivovanie pôdy, hrubá a jemná modelácia terénu
- Drobné stavby, oplotenia, zámkové dlažby, oporné múry, schodištia, záhonové obruby, nášľapné platne
- Drevené prvky – prístrešky, pergoly,  treláže, palubovky, drevené oplotenia
- Realizácia vodných prvkov  - statická voda (formálne a neformálne vodné nádrže), dynamická voda (vodopády, potôčiky, fontány, žriedlové  kamene)
- Skalky, alpíniá, suché múriky
- Výsadba vzrastlých stromov, krov, trvaliek, okrasných tráv a cibuľovín
- Zakladanie trávnikov mačinovaním (pokládka trávnych kobercov) a výsevom
- Realizácia závlahových systémov
- Realizácia záhradného osvetlenia, elektrické prípojky
- Mulčovanie geotextíliou, kôrou, štiepkov, kamennou drťou a pod.
- Rôzne architektonické prvky, záhradné skulptúry

Ukážka realizácie záhrady rodinného domu – od pôvodného stavu po konečný stav:
Postup pri realizácii:
  1. Na základe projektu sa vypracuje predbežný rozpočet prác a materiálov.
  2. Schválenie predbežného rozpočtu zákazníkom, dohodnutie obchodných podmienok, spísanie zmluvy, určenie orientačného harmonogramu prác.
  3. Konečný rozpočet sa môže meniť v dôsledku použitia alternatívnych druhov materiálov a použitia alternatívnych veľkostných kategórií rastlín (iná cena). Všetky zmeny druhov materiálov a veľkostných kategórií rastlín sa konzultujú so zákazníkom. Konečný rozpočet môžu meniť aj nepredvídateľné okolnosti, napr. vysoká skeletnatosť pôdy, stavebný odpad a torzá kmeňov v hlbšom horizonte pôdneho profilu (pri výkopových prácach) a pod.
  4. Príprava staveniska - vyčistenie pozemku, odstránenie pôvodných porastov a stavebných prvkov, ak je to potrebné. Pracovné úkony zabezpečí zákazník alebo naša firma.
  5. Zadováženie materiálu. Po dohode si zákazník stavebný materiál môže zabezpečiť sám (množstvá a druhy podľa výkresovej dokumentácie). Rastlinný materiál je dodávaný našou firmou, aby sa predišlo častým komplikáciám – zakúpenie nesprávnych druhov rastlín a ich veľkostných kategórií, neperspektívnych a chorých jedincov. Kvalitatívny a zdravotný stav vie často schopný posúdiť iba odborník, ako aj kultivar v rámci jedného druhu.
  6. Realizačné práce. Záhradu realizujeme komplexnými stavebnými postupmi podľa výkresovej dokumentácie a stanoveného harmonogramu prác (zmena harmonogramu môže byť spôsobená počasím a potrebnými technologickými prestávkami). Po dohode si zákazník môže určité realizačné práce vykonávať sám podľa výkresovej dokumentácie a dohľadom záhradného architekta.
  7. Odovzdanie stavby užívateľovi.
  8. Po dohode so zákazníkom zabezpečujeme údržbu zrealizovaného diela ako aj celoročné bezplatné odborné poradenstvo.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky