- marcizahrada

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:


Vytyčovací plán
                Je jeden z najdôležitejších výkresov pre realizáciu. Sú v ňom zakreslené všetky potrebné kóty – polohopisné i výškopisné, ako aj všetky pevné body. Ďalej sú v ňom zakreslené miesta rezov terénom a smery pohľadov, miesta uloženia chráničiek,šách, odvodňovacích systémov , ako aj veľkosť a smer spádovania spevnených plôch.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky