- marcizahrada

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:


 Rezy,Rezopohľady
          Ich poloha je v pôdoryse zakreslená vo vytyčovacom pláne, v tomto výkrese nám umožňujú nazrieť aj pod terén. Priamo nadväzujú na návrh oplotenia, oporných múrov, vodných nádrží, dláždených plôch a rôznych architektonických prvkov. Slúžia pre lepšiu orientáciu, hlavne pri prácach  s výškovými kótami. Vyčítame z nich, do akej hĺbky kopať, do akej výšky zaliať základy, vytiahnuť múry, kde a v akom sklone spádovať plochy a pod. Súčasťou je aj výpočet objemov navážok štrkodrvy, ornice a iných  materiálov.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky