- marcizahrada

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:


Osadzovací plán
                      Je vopred naplánované rozmiestnenie rastlín na ploche tak, aby v dospelom stave plnili všetky požiadavky, či už estetické, izolačné, sanačné alebo produkčné.  Pri plánovaní treba brať na zreteľ ekologické  nároky rastlín, ich rastové  a vizuálne vlastnosti a v neposlednom rade veľkosť v dospelosti. Solitérne rastliny a solitérne skupiny rastlín sa vytyčujú jednotlivo, rastliny v záhonoch sa vytyčujú najčastejšie pomocou rastra s veľkosťou oka  1x1 m. Každá rastlina nesie svoje označenie, vďaka čomu je aj klient schopný zistiť, kde mu aká rastlinka rastie. Osadzovací plán slúži aj na presné určenie potrebného množstva rastlín, tak sa nikdy nemôže stať, že by nám nejaké rastliny chýbali alebo vystávali.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky